• instagram-icon
  • Black Twitter Icon

Acompanyant projectes de l'Economia Social i Solidària a la Garrotxa i el Ripollès.

El Cercle Garrotxa Ripollès som part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya / Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.

CERCLE GR

RECURSOS

Què és l'Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària és aquella que treballa per fomentar un mercat social i arrelat als territoris. Aquest mercat social es caracteritza per una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb criteris democràtics, ecològics i solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidors individuals o col·lectius, com són ajuntaments, escoles, etc. Trobem iniciatives d’ESS en totes les fases del cicle econòmic; Així, quan parlem de producció, a l’ESS practiquem la producció cooperativa; en la distribució, promovem la comercialització justa; el que es produeix i es distribueix, ho volem consumir d’una manera responsable; i tot plegat necessita finançament, raó per la qual existeixen les finances ètiques i les xarxes d’intercanvi.